Vedtekter og reglement


2019 - Vedtekter.pdf


2019 - Reglement.pdf
                                              

VA Norm Sunnmøre - sluttversjon 2020-sammenslått (1).pdf