Utbygging

Planer for Stemmedal Vasslag SA

  • Nytt renseanlegg ved Stemmedalen (pågår)
  • Utskiftning/cracking av gamle etanittrør fra Thorsethhøgda rettning Myrvågneset (750-800 meter)
  • Renovering/rengjøring/rensing av høydebasseng ved Feirlia
  • Utbedring av rørnettet generelt (etanittrør ca 2 til 2,5 km)Tegninger av nytt renseanlegg

101 - Plan U-etasje.pdf

102 - Hovedplan.pdf
103 - Snitt.pdf
104 - Fasader.pdfBilder av nyrestaurert pumpehus ved Leikong

   

Høydebassenget ved Feirlia har fått nye frekvensstyrte pumper og nyrestaurert pumpehus. Her er det satt inn nytt el.skap og utstyr som skal kommunisere med det nye anlegget som skal opp ved Stemmedalen.