Nyheter

29 okt
Det vil bli foretatt utspyling av vann-ledningsnettet i dagene framover. Dette betyr at trykket til tider kan variere og at det kan komme forurensninger fram til abonnentene. Dersom det skjer ber vi om at abonnentene tapper vann til det er reint. Vi...
Les mer
06 jun
Det vil i tida framover bli foretatt utspyling av hovedvassledningane. Dette kan til tider medføre trykkvariasjoner og ureint vatn. Dersom du opplever dette, tapp vatn til det er reint og smaker / lukter godt.
Les mer
22 mai
Vatnet vil bli avstengt i Dragsundråsa torsdag 23. mai kl 0800 grunnet utbygging. Vatnet vil være avstengt det meste av dagen. Når vatnet åpnes igjen bør det tappes til vatnet er klart og smaker normalt.
Les mer
20 mai
På hovedside øverst til høgre er det nå en link til servicevarsling. Her kan du administrere varsling til din mobiltelefon.
Les mer