Nyheter

10 jul
Lekkasjen er avdekket, den er på strekninga med eternittrør gjennom Djupvika. Vi vil nå koble høgdebassenget utover til Nykrem. Spar på vatnet til reparasjonen er fullført. Når høgdebassenget er tomt er det slutt på vatnet. Abonnenter mellom gamle Kjeldsu...
Les mer
10 jul
Klokka 02.50 er bruddet på hovedvassledninga lokalisert til Djupvika. Entreprenør er varslet og vil starte graving så snart som mulig.
Les mer
26 jun
Arbeidet blir avsluttet til ferien idag 26.06.20. Grøft mot nord-øst er ferdig og området blir stelt til slik at veien kan benyttes som normalt i ferien. Grøft mot sør-vest blir startet på i uke 33 eller 34; medio august.
Les mer
19 jun
Mandag 22. juni fra ca kl 08.00 skal det utføres vedlikeholdsarbeid i Høgdebassenget i Feirelia. Bassenget skal tømmes for vatten for at arbeidet skal gå fortere. Det må påregnes at vatnet kan bli borte til over lunch.
Les mer