Nyheter

21 des
Vatnet blir avstengt på nederste del av Storeneset tirsdag 22.12.2020 kl 08.00 for arbeid på privat ledningsnett. Det regnes med at vatnet er tilbake etter en times tid. Kl 08.45 - arbeidet fullført
Les mer
23 nov
Tirsdag 24. november 2020 kl 1300 blir vatnet avstengt lokalt i Nykrem byggefelt pga montering av brannventil i kum. Vatnet blir borte en times tid. Dersom vatnet er misfarga eller lukter og smaker uvanlig når det kommer tilbake, tapp kaldt vatn til det er som normalt...
Les mer
09 nov
På grunn av akutt defekt brannventil må vi dessverre på kort varsel stenge vatnet fra Nykrem til Leikong sentrum ei kort periode idag 9. november. Varsel er sendt på sms til berørte abonnenter. Høgdebassenget i feirelia kobles på indre deler av leveringso...
Les mer
05 nov
På grunn av oppgraderings- / vedlikeholds-arbeid på privat anlegg i Dragsund må vi dessverre stenge av vatnet en kortere stund fredag 6. november kl 13.00. Dette gjelder deler av Dragsundflata, Industrivegen, Øvre Dragsund og Nedre Dragsund samt abonnenter på sørsida av hoved...
Les mer
29 okt
Det vil bli foretatt utspyling av vann-ledningsnettet i dagene framover i veke 45 og 46, fra og med 2. november 2020. Dette betyr at trykket til tider kan variere og at det kan komme forurensninger fram til abonnentene. Dersom det skjer ber vi om at abonnentene tapper kaldt vann til det er reint.
Les mer