Nyheter

30 aug
Vennligst send oss din e-post adresse til stemmedal@tussa.com Vi trenger den for å effektivt kommunisere med våre abonnenter.
Les mer
02 jul
Vi reparerer idag en vasslekasje i Nedre Dragsund. Berørte abonnenter kan bli uten vatn fra lunch og nokre timer utover.
Les mer
22 jun
For lettere å kunne kommunisere ønsker vi at alle abonnenter sender e-post til vasslaget med sin kontakt-informasjon; e-postadresse for vanlig kommunikasjon (utsendelse av informasjon samt innkalling til årsmøter etc) og telefonnummer. I tillegg vil vi ha opplyst boligens bruksareal (BRA) iht NS 3...
Les mer
07 jun
Det har tidligere vært anledning til å betale vassavgift med månedlige avdrag. Dette kan vi dessverre ikke lenger akseptere da det genererer unødvendige kostnader. Derfor ber vi om at denne praksis opphører pr 30.06.2018 slik at vi får oppgjort både for lite innbetalt og for mye innbetalt vass...
Les mer
07 jun
Vi viser til vedtekter vedrørende kommunikasjon mellom vasslaget og abonnenter og ber om at alle abonnenter sender over sin e-post adresse snarest til stemmedal@tussa.com
Les mer