Nyheter

21 apr
Nå starter arbeidet vedrørende felleskummer på Nykrem litt etter litt opp igjen. Fra i morgen onsdag 22.04.2020 kl 08.00 oppfordres abonnentene nord for øverste veikryss å parkere bilene andre plasser ettersom det kan bli vanskelig å passere kr...
Les mer
20 apr
På grunn av den pågående korona-pandemien er det planlagte årsmøtet for 2020 utsatt på ubestemt tid. Vi vil komme tilbake med ny dato når det blir mulig å arrangere møtet. Møtet vil bli annonsert iht gjeldende regler; SMS, e-post til alle med kjent e-pos...
Les mer
18 mar
På grunn av smitteutbruddet blir det stopp i framdrifta for arbeidet på ubestemt tid. Etter at entreprenøren har planert ferdig i løpet av dagen blir det pause i alle fall til over påske. Vi vil gi beskjed om oppstart når det er klart.
Les mer
02 mar
Vegen til Nykrem boligfelt på Leikong blir stengt ved hovedvegen tirsdag 3.3.2020 fra kl 08.30 og utover dagen. Dette grunnet omlegging av avløpsledninger i forbindelse med arbeidet som pågår. Mens arbeidet pågår blir passering med kjøretøy vanskelig /...
Les mer
25 feb
Herøy kommune og Stemmedal Vasslag har inngått avtale om omlegging av VA-system i Nykrem boligfelt. Dette omfatter for vasslaget fjerning av felleskummer, utskifting av kum på hovedledning ved hovedvegen samt etablering av ny brann & fordelingskum i øvre kryss med tilførselsledning iht dagens...
Les mer