Nyheter

19 mai
I forbindelse med påkobling av ekstra vassforsyning til Leikong vil vatnet innover til Leikong bli avstengt i perioder. Høgdebassenget blir innkobla ved behov og forsyner utover til og med Djupvik/Kjeldsund. Ber om at det spares på vatnet i tida framover ettersom høgdebassenget har begrensa kapasi...
Les mer
18 mai
Det kalles herved inn til ordinært årsmøte i Stemmedal Vasslag SA den 22. juni 2021 kl 18.00 på Leikanger Grendahus, 6080 Gurskøy. Registrering av frammøte starter kl 17.00. Dersom den pågående korona-pandemien fortsatt setter begrensninger p...
Les mer
04 mai
Herøy Vasslag SA, Nerlandsøy Vasslag SA og Stemmedal Vasslag SA ønsker tilbud på felles rammeavtale med entreprenør for utføring av akutt reparasjonsarbeid på ledningsnettet og planlagt vedlikehold samt nyanlegg. Tidsperiode for avtalen 1.juli 202...
Les mer
20 apr
Idag er den midlertigige vasstilførselen fra Myrvågneset til Tovågen satt i drift. Dersom det skulle komme luft eller forurensninger i vatnet, tapp til det er klart og lukter og smaker godt.
Les mer
16 apr
Vatnet blir avstengt i Tovågen idag 16. april 2021 ca kl 12.30 for montering av lufteklokke. Arbeidet vi ta en times tid. Når vatnet er tilbake, tapp vatn til det er klart og lukter og smaker normalt.
Les mer
18 mar
Årsmøte 2021 planlegges avholdt tirsdag 22.06.2021 kl 18.00 på Leikanger Grendahus. Nærmere informasjon vedrørende prosedyre for møtet vil bli utsendt seinere.
Les mer