Nyheter

26 mai
Det har oppstått ledningbrudd i Myrvåg og vatnet blir borte fra og med Djupvik/Kjeldsund og innover. Ressurser er i området og skaden blir reparert fortløpende. Vi oppdaterer heimesiden med ujevne mellomrom.
Les mer
25 mai
Pga et uhell under forberedelse av nedsetting av kum sør for krysset i Myrvåg oppstod det ei stor vannlekkasje på hovedledninga. Vatnet vart avstengt et par timer mot Kjeldsund og Hestholmen under utspyling. Vi beklager dette.
Les mer
20 mai
No er bruddet i Djupvika reparert. kl 1440 ble høgdebassenget tilbakekobla til det normale og alle abonnenter får vatn direkte fra vannbehandlingsanlegget. Dersom vatnet ikke er helt reint eller lukter/smaker unormalt, tapp kaldt vann til det er normal...
Les mer
20 mai
Bruddet er avdekka og under reparasjon. Vi håper at vi kan åpne vatnet i fire-fem-tida i ettermiddag dersom alt går greit. Høgdebassenget vil være tomt i firetida dersom forbruket ikke blir redusert. Vi oppdaterer heimesida etterhvert
Les mer
20 mai
Det har oppstått brudd på vannledninga i Djupvika. Bruddet er lokalisert på strekninga med eternitt-rør og nøyaktig lokalisering pågår. Høgdebassenget forsyner nå utover t.o.m. Nykrem byggefelt. Spar på vatnet og følg med på heimesida som oppdateres...
Les mer
19 mai
I forbindelse med påkobling av ekstra vassforsyning til Leikong vil vatnet innover til Leikong bli avstengt i perioder. Høgdebassenget blir innkobla ved behov og forsyner utover til og med Djupvik/Kjeldsund. Ber om at det spares på vatnet i tida framover ettersom høgdebassenget har begrensa kapasi...
Les mer