Nyheter

29 jan
Vi har visse indikasjoner på at det har oppstått en lekkasje på vassledningane i Sandvika. Mandag starter vi lekkasjesøk og vil stenge av vatnet sonevis for ev å lokalisere lekkasje nærmere. Abonnentane må då regne med at vatnet blir borte i kortere p...
Les mer
02 des
I morgen fredag 3.12.2021 skal det installeres reingjøringsverktøy for råvannsledning for at vi skal kunne opprettholde kapasiteten på anlegget. Vi må derfor stoppe produksjonen av reintvann i nokre timer og leverer vatn fra reintvannsbassenget så lenge det r...
Les mer
10 sep
Oppgradering av hovedledning i Myrvåg er nå fullført og alle berørte abonnenter er nå koblet permanent til hovednettet. Tilstelling og asfaltering vil skje i løpet av høsten. Neste trinn i dette prosjektet blir etter planen utført i 2022 / 2023.
Les mer
27 aug
I forbindelse med etablering av ny vanntilførsel til det nye forsamlingshuset har vi bestemt at hovedledninga i området skal oppgraderes og at vi forbereder ny framtidig tilførsel av vatn til Myrvågtoppen / Tovågen med kapasitet iht dagens krav. Hovedledninga i området blir derfor avstengt i perioder fra og med mandag morg...
Les mer