Nyheter

18 mar
På grunn av smitteutbruddet blir det stopp i framdrifta for arbeidet på ubestemt tid. Etter at entreprenøren har planert ferdig i løpet av dagen blir det pause i alle fall til over påske. Vi vil gi beskjed om oppstart når det er klart.
Les mer
02 mar
Vegen til Nykrem boligfelt på Leikong blir stengt ved hovedvegen tirsdag 3.3.2020 fra kl 08.30 og utover dagen. Dette grunnet omlegging av avløpsledninger i forbindelse med arbeidet som pågår. Mens arbeidet pågår blir passering med kjøretøy vanskelig /...
Les mer
25 feb
Herøy kommune og Stemmedal Vasslag har inngått avtale om omlegging av VA-system i Nykrem boligfelt. Dette omfatter for vasslaget fjerning av felleskummer, utskifting av kum på hovedledning ved hovedvegen samt etablering av ny brann & fordelingskum i øvre kryss med tilførselsledning iht dagens...
Les mer
18 feb
I forbindelse med installasjon av ny kum på hovedledning ved boligfeltet på Nykrem blir vatnet etter planen avstengt mandag 24. februar kl 09.00 fra Djupvika til Leikong kirke. Arbeidet vil vare i nokre timer. Høgdebassenget i Feirelia vil bli kobla til og forsyne abonnentane frå kirka og inno...
Les mer
18 feb
Stemmedal Vasslag SA og Herøy kommune har inngått avtale om fjerning av felleskummer i området Nykrem boligfelt. Arbeidet vil bli utført av Aurvoll&Furesund AS med oppstart onsdag 19.02.2020 og med en varighet på ca 2 mnd. Når det gjelder vatn er...
Les mer