Nyheter

03 jul
For å kunne fullføre reparasjonsarbeidet måtte vi på grunn av utette ventiler stenge av fra kummen på Lilleneset, Dermed er abonnentene fra Lilleneset til og med kirka uten vatn (Trolldalen, Storneset, Prestemyrane, Grøndalsvegen og Bondestokksund)...
Les mer
03 jul
Ledningsbruddet er lokalisert nedom Stokksund kirke. Vatnet vil bli avstengt fra hovedledninga mot Bondestokksund. Det er ikke vanntilførsel tl kirka, Prestemyrane, Grøndalsvegen og Bondestokksund. Gravemaskin er på plass kl 0340 og vi håper at ledninga er reparert i løpet av l...
Les mer
03 jul
Vasslekkasje i området Grøndalsvegen, Prestemyrane, Bondestokksund. Vi arbeider med nærmere lokalisering og reparasjon.
Les mer
10 jun
Da skal alle ha fått vatnet tilbake. Dersom vatnet inneholder luft eller har unormal smak eller lukt, tapp kaldt vatn på første kran i huset til det blir normalt.
Les mer
27 mai
Klokka 0100 idag 27.mai er lekkasjen reparert og dei fleste har fått igjen vatnet. Fylling av høgde-bassenget er startet. Vi regner nå med at Vassleveransen blir stabil framover.
Les mer