Nyheter

30 sep
Stemmedal Vasslag vil i oktober 2020 gjennomføre en del vedlikehold og oppgradering av distribusjonsnettet fra Stoksund til Dragsund. Dette gjelder installasjon av ny kum i Prestemyrane, nye brannventiler i en del kummer, forbedre tilgjengelighet fo...
Les mer
13 aug
No har arbeidet starta opp att etter ferien. Entreprenøren vil no begynne på arbeidet med vatn og avløp etc sør-vest for øvre veikryss. Vi ber derfor alle som bor der finne alternative parkeringsplasser slik at arbeidet kan gå mest mulig uhindra gjennom...
Les mer
11 aug
Vatnet vil bli avstengt for ei kort periode torsdag 13.08.2020 grunnet reparasjon av lekkasje.
Les mer