Nyheter

07 jun
Vi viser til vedtekter vedrørende kommunikasjon mellom vasslaget og abonnenter og ber om at alle abonnenter sender over sin e-post adresse snarest til stemmedal@tussa.com
Les mer
19 mar
Vassavgift 2018 I forbindelse med utsending av faktura for vassavgift nå i mars, tilbyr vi følgende; E-postfaktura Stemmedal Vasslag SA sender regningen til din e-postadresse. Du kan sjekke, lagre og/eller skrive ut regningen. Fakturagrunnlaget ligger som PDF-vedlegg i fakturae...
Les mer
02 feb
Vi arbeider for tiden med å utarbeide beredskapsplan, internkontrollsystem og kartlegging av ledningsnett / digitalisering. Vi har pr 01.01.2018 innført et nytt regnskapssystem med omlegging av regnskapsrutiner samt at vi i denne forbindelse foretar en full gjennomgang av kundedatabas...
Les mer
16 jan
Stemmedal Vasslag inviterer til informasjonsmøte, der planene for å skaffe Sandvika vatn fra Stemmedalen, vil bli presentert. Møtet vil bli holdt i løda til Odd Erling. Torsdag 18 Januar klokken 20:00.
Les mer
12 sep
Vi ønsker å oppdatere våre abonnenter med våre aktiviteter siste månedene, og her er noen av oppgavene vi jobber med. 1. Alf Gunnar Skogen fungerer som daglig leder og er vasslagets kontaktperson. Han står for daglig drift og rapporterer til styreleder/...
Les mer