Sandvika - avstengning av vatnet

Publisert på

I forbindelse med frostsikring av vassledning i privat veg vil vatnet bli avsteng i kortare perioder mandag og ev seinare i veka.

Varselet gjelder for øvre og ytre Sandvik – i store trekk innafor den raude streken

Dette pga av omkoblingsarbeid før gravearbeidet startes og etter at gravearbeidet er ferdig.

 

Vegen der arbeidet pågår vil bli heilt stengt i anleggsperioden.

Dei berørte, Sandvika 17 og Sandvika 19, har fått beskjed om dette.

 

Eventuelle oppdateringer finner du på vår heimeside: www.stemmedal.no