Arbeid på ledningsnett Budaneset

Publisert på
I forbindelse med nedsetting av kum for tilkobling av nye abonnenter vil det være litt redusert framkommelighet med bil til Budaneset fra mandag 21.3. og utover nokre dager.
Vatnet blir etter planen avstengt for alle abonnenter på Budaneset for omkobling på onsdag 23.3. Dette arbeidet kan ta opptil 8 timer.
Når vatnet blir åpnet igjen ber vi om at det tappes til vatnet er rent og lukter og smaker normalt.
Følg med på vår heimeside for eventuelle endringer / oppdateringer.