Vasslekkasje Tjørvåg

Publisert på
Vasslekkkasjen er like nedom hovedvegen utom Lilleneset.
Det er eternitt i området og vi håper vi har fått tak i de rette delene for å reparere ledningen.
Går alt greit vil arbeidet være ferdig i løpet av natten.

Når vatnet blir åpnet igjen vil det bli spylt ut fra kummen i busslomma ved krysset til Storeneset først.
Dersom vatnet er farget eller lukter/smaker unormalt må hver enkelt spyle ut på første kaldvasskran i boligen.