Oppgradering av hovedledning Myrvåg 6.-10. september 2021

Publisert på
I forbindelse med oppgradering av hovedledning i Myrvåg blir vatnet avstengt fra Bedehuset til Sjukeheimskrysset. Abonnentane på dette strekket; 4 stk, er varsla og vil bli forsynt via midlertidig tilførsel etter behov.

Myrvågtoppen, Dragsund og abonenter videre innover til Leikong blir forsynt via reserveledninger fra Myrvågneset til Myrvågtoppen og fra Ædane til krysset ved Pekas.

Dersom det til tider skulle oppstå lavt trykk i indre del av Leikong / Kleppane kan det bli aktuelt å supplere vatn fra høgdebassenget i Feirelia deler av dagen. Ber om at alle tar hensyn og ikkje bruker meir vatn enn nødvendig denne veka.

Når hovedledninga blir avstengt vil det bety at både strømningsretning og hastighet vil bli endret i deler av rørsystemet. Dette kan medføre at avsetninger innvendig i rørsystemet blir revet løs og blir med vatnet. Dersom dette oppstår bør en tappe kaldt vatn til det er rent og lukter og smaker normalt.