Oppgradering av hovedledning i Myrvåg

Publisert på
I forbindelse med etablering av ny vanntilførsel til det nye forsamlingshuset har vi bestemt at hovedledninga i området skal oppgraderes og at vi forbereder ny framtidig tilførsel av vatn til Myrvågtoppen / Tovågen med kapasitet iht dagens krav.

Hovedledninga i området blir derfor avstengt i perioder fra og med mandag morgen 30.08. til og med torsdag 2.9.2021.

Myrvåg, Dragsund og Leikong blir da forsynt med vatn via dei to reserveledningene som er lagt fra Myrvågneset til Myrvågtoppen og fra Ædane til Pekas-krysset. Ber om at det i denne perioda spares på vatnet slik at trykkfallet for dei abonnentane som er sist på ledninga ikkje blir for stort.

Barnehagen kobles opp med kontinuerlig tilgang på vatn mens bedehus, losjehus og forsamlingshus blir uten vatn i angitt periode. Dette er avtalt med de respektive.

Dersom ventilene i kummene ikke holder tett nok, kan det bli aktuelt å tidvis koble ut nokre abonnenter i Ædane / øvre Myrvåg. Dette vil vi komme tilbake til dersom det blir aktuelt, men oppmoder abonnenter i området om å tappe en del vatn i påkommende tilfelle. SMS er utsendt.

Når vatnet kommer tilbake kan det være farget / inneholde partikler samt at smak og lukt ikke er normalt. Tapp kaldt vatn i første tappepunkt til alt er normalt.