Nyheter

27 aug
I forbindelse med etablering av ny vanntilførsel til det nye forsamlingshuset har vi bestemt at hovedledninga i området skal oppgraderes og at vi forbereder ny framtidig tilførsel av vatn til Myrvågtoppen / Tovågen med kapasitet iht dagens krav. Hovedledninga i området blir derfor avstengt i perioder fra og med mandag morg...
Les mer
Side 1 av 1