Ledningsbrudd Stokksund

Publisert på
For å kunne fullføre reparasjonsarbeidet måtte vi på grunn av utette ventiler stenge av fra kummen på Lilleneset, Dermed er abonnentene fra Lilleneset til og med kirka uten vatn (Trolldalen, Storneset, Prestemyrane, Grøndalsvegen og Bondestokksund)
Dermed kan det ikkje fyllast fra kraner på skulen, men vatn kan hentast på bygget i Stemmedalen (utvendig kran ved garasje-porten)