Ledningsbrudd Stokksund

Publisert på
Ledningsbruddet er lokalisert nedom Stokksund kirke. Vatnet vil bli avstengt fra hovedledninga mot Bondestokksund. Det er ikke vanntilførsel tl kirka, Prestemyrane, Grøndalsvegen og Bondestokksund. Gravemaskin er på plass kl 0340 og vi håper at ledninga er reparert i løpet av lørdag. 

For dei som ikkje har vatn kan vatn hentast på ei utekran på nye-delen av skulen mot bana.