Kobling av ledning i Ædane.

Publisert på
Da skal alle ha fått vatnet tilbake.
Dersom vatnet inneholder luft eller har unormal smak eller lukt, tapp kaldt vatn på første kran i huset til det blir normalt.