Brudd på vannledning Djupvika

Publisert på
Søndag 14.02 kl 0700 skal alle ha fått tilbake vatnet. 
Tapp vatn på første kran etter inntak til vatnet er klart og lukter og smaker normalt