Brudd på vannledning Djupvika

Publisert på
idag kl 1925 leverer høgdebassenget til Leikong inkl Nykrem boligfelt. Vatnet er heilt avstengt i Djupvika. Kjeldsund og Hestholmen har vatn. Ber igjen om at det spares på vatnet, spesielt for abonnenter som nå forsynt fra høgdebassenget. Når bassenget er tomt blir det ikkje vatn før skaden er utbedra, forhåpentligvis i løpet av natta.