Brudd på vannledning Djupvika

Publisert på
Det har oppstått brudd på vannledninga i Djupvika.
Vi skal så snart vi får rydda bort snø og tina kumlokk stenge av vatnet til Djupvika og koble høgdebassenget til Leikong.
Ber innstendig om at alle sparer på vatnet ettersom høgdebassenget har begrensa vannmengde. Oppdateringer følger  etterhvert.