Nyheter

02 des
I morgen fredag 3.12.2021 skal det installeres reingjøringsverktøy for råvannsledning for at vi skal kunne opprettholde kapasiteten på anlegget. Vi må derfor stoppe produksjonen av reintvann i nokre timer og leverer vatn fra reintvannsbassenget så lenge det r...
Les mer
10 sep
Oppgradering av hovedledning i Myrvåg er nå fullført og alle berørte abonnenter er nå koblet permanent til hovednettet. Tilstelling og asfaltering vil skje i løpet av høsten. Neste trinn i dette prosjektet blir etter planen utført i 2022 / 2023.
Les mer
27 aug
I forbindelse med etablering av ny vanntilførsel til det nye forsamlingshuset har vi bestemt at hovedledninga i området skal oppgraderes og at vi forbereder ny framtidig tilførsel av vatn til Myrvågtoppen / Tovågen med kapasitet iht dagens krav. Hovedledninga i området blir derfor avstengt i perioder fra og med mandag morg...
Les mer
03 jul
Da er klokka 11.00 lørdag formiddag og alle skal ha fått tilbake vatnet. Dersom vatnet inneholder luft, er misfarget eller har unormal lukt eller smak, tapp rikelig med kaldt vatn i første tappepunkt til vatnet er normalt.
Les mer
Side 1 av 5