Varsel om utkobling Leikong

Publisert på
På grunn av akutt defekt brannventil må vi dessverre på kort varsel stenge vatnet fra Nykrem til Leikong sentrum ei kort periode idag 9. november. Varsel er sendt på sms til berørte abonnenter. Høgdebassenget i feirelia kobles på indre deler av leveringsområdet.