Varsel om stengning av vatnet Nykrem

Publisert på
Tirsdag 24. november 2020 kl 1300 blir vatnet avstengt lokalt i Nykrem byggefelt pga montering av brannventil i kum. Vatnet blir borte en times tid. Dersom vatnet er misfarga eller lukter og smaker uvanlig når det kommer tilbake, tapp kaldt vatn til det er som normalt. Høgdebassenget blir innkobla for forsyning av Leikong.