Dragsund-området - varsel om stengning av vatnet

Publisert på
På grunn av oppgraderings- / vedlikeholds-arbeid på privat anlegg i Dragsund må vi dessverre stenge av vatnet en kortere stund fredag 6. november kl 13.00. Dette gjelder deler av Dragsundflata, Industrivegen, Øvre Dragsund og Nedre Dragsund samt abonnenter på sørsida av hovedvegen. Vi regner med at vatnet skal være på plass igjen ca kl 14.00. Etter at vatnet kommer tilbake, tapp kaldt vatn til det er rent og lukter og smaker som normalt. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger vedrørende dette, helst pr e-post. Varsel er gitt pr sms via varslings-systemet og pr e-post til kjente e-post-adresser i området.