Begrensning av vassforbruk mandag 19. oktober kl 0900 - 1200.

Publisert på
Vi ber alle abonnenter fra Thorseth-høgda til Kleppane; Myrvåg, Dragsund, Djupvik, Leikong og Kleppane, om å bruke minst mulig vatn mandag 19. oktober fra kl 0900 til klokka 1200.  Dette fordi vatnet i dette tidsrommet blir levert fra høgdebassenget i Feirelia. Kapasiteten fra høgdebassenget er begrensa, og abonnentane vil mest sannsynlig oppleve redusert trykk i denne perioda, største reduksjonen blir for abonnenter lengst unna bassenget.