Avstengning av vatnet Dragsundråsa og Dragsundflata

Publisert på

Endring:
Arbeidet i Dragsundråsa er foreløpig utsatt til mandag 26. oktober eller tirsdag 27. oktober.
Berørte abonnenter vil få nærmere beskjed.

Endring:
I forbindelse med arbeid på distribusjonsnettet Dragsundflata og ved bilverkstedet kan vatnet bli avstengt i kortere perioder tirsdag 20. oktober. Dette gjelder i hovedsak Dragsundråsa og deler av Dragsundflata samt bilverkstedet.
Følg med på eventuelle endringer som blir gjort på heimesida.