Nykrem

Publisert på

No har arbeidet starta opp att etter ferien.

Entreprenøren vil no begynne på arbeidet med vatn og avløp etc sør-vest for øvre veikryss.

Vi ber derfor alle som bor der finne alternative parkeringsplasser slik at arbeidet kan gå mest mulig uhindra gjennom dagen.

Plassen ved leikeplassen skal benyttes til lagring av masse etc slik at bilen som er parkert der må flyttes