Brudd på vannledning Djupvika

Publisert på
Lekkasjen er avdekket, den er på strekninga med eternittrør gjennom Djupvika. Vi vil nå koble høgdebassenget utover til Nykrem. Spar på vatnet til reparasjonen er fullført. Når høgdebassenget er tomt er det slutt på vatnet.
Abonnenter mellom gamle Kjeldsundkrysset og Nykrem vil få vatnet tilbake utpå formiddagen dersom alt går etter planen.