Nyheter

10 jul
Lekkasjen er avdekket, den er på strekninga med eternittrør gjennom Djupvika. Vi vil nå koble høgdebassenget utover til Nykrem. Spar på vatnet til reparasjonen er fullført. Når høgdebassenget er tomt er det slutt på vatnet. Abonnenter mellom gamle Kjeldsu...
Les mer
10 jul
Klokka 02.50 er bruddet på hovedvassledninga lokalisert til Djupvika. Entreprenør er varslet og vil starte graving så snart som mulig.
Les mer
Side 1 av 1