Nykrem

Publisert på
Arbeidet blir avsluttet til ferien idag 26.06.20.
Grøft mot nord-øst er ferdig og området blir stelt til slik at veien kan benyttes som normalt i ferien.
Grøft mot sør-vest blir startet på i uke 33  eller 34; medio august.