Nykrem

Publisert på
Anleggsarbeidet på Nykrem vil starte opp igjen tirsdag 2. juni 2020. Arbeidet vil fortsette fra øvre kryss og mot nordøst i første omgang. Det kan bli vanskelige trafikale forhold og vi ber derfor om at kjøretøy parkeres andre steder slik at arbeidet kan utføres med minst mulig obstruksjon.