Nyheter

27 mai
Anleggsarbeidet på Nykrem vil starte opp igjen tirsdag 2. juni 2020. Arbeidet vil fortsette fra øvre kryss og mot nordøst i første omgang. Det kan bli vanskelige trafikale forhold og vi ber derfor om at kjøretøy parkeres andre steder slik at arbeidet kan utføres med minst mulig obstr...
Les mer
14 mai
Det kalles herved inn til ordinært årsmøte i Stemmedal Vasslag SA den 16. juni 2020 kl 18.00 på Møre Barne- og Ungdoms- skule, Industrivegen 1, 6080 Gurskøy. Registrering av frammøte starter kl 17.00. På grunn av den pågående korona-pandem...
Les mer
13 mai
På grunn av korona-pandemien vart pausen lenger enn beregna, men nå vil arbeidet starte opp igjen ca 25 mai.
Les mer
Side 1 av 1