Årsmøte 2020

Publisert på

På grunn av den pågående korona-pandemien er det planlagte årsmøtet for 2020 utsatt på ubestemt tid.

Vi vil komme tilbake med ny dato når det blir mulig å arrangere møtet. Møtet vil bli annonsert iht gjeldende regler; SMS, e-post til alle med kjent e-post-adresse, kunngjøring i Vestlandsnytt samt kunngjøring på vår heimeside

Den som har saker for behandling på årsmøtet bes om å sende disse til styret pr post eller pr e-post innen 19. mai 2020.

Regnskap, styrets beretning og revisors beretning for 2019 ligger på heimesida under «Regnskap» Forslag til nytt gebyr-regulativ ligger på heimesida under «Gebyr-regulativ»