Varsel om stengning av veg

Publisert på

Vegen til Nykrem boligfelt på Leikong blir stengt ved hovedvegen tirsdag 3.3.2020 fra kl 08.30 og utover dagen.

Dette grunnet omlegging av avløpsledninger i forbindelse med arbeidet som pågår.

 

Mens arbeidet pågår blir passering med kjøretøy vanskelig / umulig.

Ber derfor om at alle vurderer behov for flytting av kjøretøy utom sperringene.