Varsel om avstengning av vatn frå Djupvika til Leikong kirke

Publisert på
I forbindelse med installasjon av ny kum på hovedledning ved boligfeltet på Nykrem blir vatnet etter planen avstengt mandag 24. februar kl 09.00 fra Djupvika til Leikong kirke. Arbeidet vil vare i nokre timer. Høgdebassenget i Feirelia vil bli kobla til og forsyne abonnentane frå kirka og innover. Ber derfor alle abonnenter i område innom kirka om at det spares maksimalt på vatnet mandag. Tapp opp reservevatn så langt det lar seg gjøre.