Varsel om arbeid på hovedvassledning og avstengning av vatn

Publisert på

Herøy kommune og Stemmedal Vasslag har inngått avtale om omlegging av VA-system i Nykrem boligfelt. Dette omfatter for vasslaget fjerning av felleskummer, utskifting av kum på hovedledning ved hovedvegen samt etablering av ny brann & fordelingskum i øvre kryss med tilførselsledning iht dagens krav. Alle abonnenter i boligfeltet som i dag ikkje er kobla til vassforsyninga nede ved hovedvegen vil bli kobla til den nye fordelingkummen i øvre vedkryss med egen 32 mm slange og avstengningsventil.

Kummen på hovedledninga blir skifta ut onsdag 26.02.2020. Vatnet vil da bli avstengt kl 0900.

Området vatnet vil bli avstengt vil vi prøve å begrense mest mulig, men det kan bli heilt fra gamle Kjeldsund kryss til Leikong sentrum.

Området innom Nykrem / Leikong sentrum vil bli forsynt fra høgdebassenget i Feirelia. Det er viktig at alle innom gamle Kjeldsund kryss tapper opp vatn i dag tirsdag og har i beredskap. Dette gjelder også abonnenter som blir forsynt midlertidig fra høgdebassenget.


Det er også viktig at alle som blir forsynt fra høgdebassenget fra onsdag 26.02 kl 0900 sparer på vatnet slik at bassenget ikkje går tomt før hovedforsyninga er gjenoppretta.

Når kummen på hovedvassledninga er på plass vil arbeidet i boligfeltet på Nykrem ikkje ha innvirkning på andre abonnenter.