Felleskummer Nykrem

Publisert på

Stemmedal Vasslag SA og Herøy kommune har inngått avtale om fjerning av felleskummer i området Nykrem boligfelt.

Arbeidet vil bli utført av Aurvoll&Furesund AS med oppstart onsdag 19.02.2020 og med en varighet på ca 2 mnd.

Når det gjelder vatn er planen følgende:
Kummen på hovedvassledning i gangveien ved hovedveien vil bli skiftet ut.

Videre vil det bli lagt ny 6 toms ledning til en ny brannkum i øvre kryss.

Kummen i øvre kryss vil bli en fordelingskum og inneholde stengeventiler for hver abonnent.
Eksisterende stikk til hvert hus vil bli koblet på denne kummen etter hvert.

 

En må påregne at vei til boligområdet tidvis vil være stengt, slik at en må finne parkering andre plasser i nærområdet. Entreprenøren vil på best mulig måte prøve å legge til rette for framkommelighet for bil, så langt det er praktisk mulig.


Når det gjelder avstengning av vatn generelt vil dette bli varslet m.a. på vasslaget si heimeside; www.stemmedal.no

Første avstengning vil etter planen bli mandag 24. februar ved montering av kum ved hovedvei.

Viser ellers til infoskriv fra entreprenør; se under "Generell info"