Varsel om avstengning av vatn Storeneset / Lilleneset.

Publisert på

Det har oppstått en hurtig økende lekkasje i krysset ved hovedvegen mot Storeneset.

Vatnet kan bli avstengt fra og med onsdag morgen 22. januar kl 09.00.

Informasjon oppdateres på www.stemmedal.no