Brudd hovedledning i krysset til Storeneset

Publisert på
22.01.2020 kl 18.00.
Brudet er lokalisert, ødelagt rør-lengd er fjernet og ny rør-lengd er under montering.
Forutsatt at resten av arbeidet går greit antas det at vatnet blir åpnet for kl 24.00.
Vi spyler ut så godt som mulig,men det er alltid lurt å tappe kaldt vatn til vatnet er reint og lukter og smaker som normalt.