Avstengning av vatnet Storeneset - Lilleneset

Publisert på
22.01.2020 kl 20.15
Vatnet vil bli avstengt igjen ettersom brannventilen i kummen ved krysset er defekt og må skiftes.
Det vil ta et par timer dersom alt går etter planen.