Leikong - varsel om avstengning av vatn

Publisert på
Vatnet blir avstengt i Kaivegen på Leikong mandag 18. november fra kl 08.00.
Det må påregnes at vatnet blir avstengt det meste av dagen.
Dette skyldes utskifting av eksisterende brannkum samt utskifting av eternittrør gjennom vegen.
Etter planen vil vegen ikke bli stengt, men det må kanskje påregnes litt ventetid i den mest kritiske fasen av arbeidet.
Vi ber derfor om at det blir tatt hensyn til dette og beklager samtidig ulempene dette medfører.