Leikong - brudd på vassledning

Publisert på
I forbindelse med forberedelser for utskifting av vasskum i Kaivegen på Leikong som skal skje på mandag f.k. ble vassledningen skadet og forårsaket trykkfall som resulterte i at vatnet forsvant fra mange abonnenter. Vatnet er nå tilbake og vi beklager hendelsen.