Kjeldsund - varsel om avstengning av vatn

Publisert på
Onsdag 13.11.2019 blir vatnet avstengt grunna utskiftning av brannkum. Vatnet forventes å være avstengt hele dagen.
Det er mulig at vatnet blir stengt ved gamle Kjeldsundkryss dersom andre avstengningspunkt ikke holder tilstrekkelig tett.