Spyling av hovedledninger

Publisert på

Det vil bli foretatt utspyling av vann-ledningsnettet i dagene framover.
Dette betyr at trykket til tider kan variere og at det kan komme forurensninger fram til abonnentene.
Dersom det skjer ber vi om at abonnentene tapper vann til det er reint.
Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger om dette, helst pr e-post eller via kontakt-skjemaet på heimesida vår.

Planen er at strekninga Aurvåg mot Stokksund spyles i uke 44 og strekninga Aurvåg mot Dragsund/Leikong uke 45.
Det er varslet via sms og til alle kjente e-post-adresser.