Spyling av vassledninger

Publisert på
Det vil i tida framover bli foretatt utspyling av hovedvassledningane. Dette kan til tider medføre trykkvariasjoner og ureint vatn.
Dersom du opplever dette, tapp vatn til det er reint og smaker / lukter godt.