Nyheter

06 jun
Det vil i tida framover bli foretatt utspyling av hovedvassledningane. Dette kan til tider medføre trykkvariasjoner og ureint vatn. Dersom du opplever dette, tapp vatn til det er reint og smaker / lukter godt.
Les mer
Side 1 av 1