Årsmøte 2019

Publisert på

Ordinært årsmøte i Stemmedal Vasslag SA blir avholdt den 28. mai 2019 kl 18.00 på Møre Barne- og Ungdoms- skole, Industrivegen 1, 6080 Gurskøy. Registrering av frammøte starter kl 17.00.

Innkalling med foreløpig sakliste vil bli kommunisert via e-post og via sms-varslingssystemet samt på vår hjemmeside før 28. april.

Saker som medlemmene ønsker å fremlegge for årsmøtet må være styret i hende seinest fjorten dager før årsmøtet; frist settes til 14. mai 2019.

Innkalling til årsmøte med endelig sakliste sendes pr e-post til alle medlemmer med kjent e-post-adresse og varsles via sms-varslingssystemet med henvisning til laget sin hjemmeside seinest en uke før møtet holdes. Møtet blir i tillegg kunngjort i lokalavisa seinest en uke før årsmøtet. Det sendes generelt ikke ut innkalling pr brevpost.