Nyheter

07 jun
Det har tidligere vært anledning til å betale vassavgift med månedlige avdrag. Dette kan vi dessverre ikke lenger akseptere da det genererer unødvendige kostnader. Derfor ber vi om at denne praksis opphører pr 30.06.2018 slik at vi får oppgjort både for lite innbetalt og for mye innbetalt vass...
Les mer
07 jun
Vi viser til vedtekter vedrørende kommunikasjon mellom vasslaget og abonnenter og ber om at alle abonnenter sender over sin e-post adresse snarest til stemmedal@tussa.com
Les mer
19 mar
Vassavgift 2018 I forbindelse med utsending av faktura for vassavgift nå i mars, tilbyr vi følgende; E-postfaktura Stemmedal Vasslag SA sender regningen til din e-postadresse. Du kan sjekke, lagre og/eller skrive ut regningen. Fakturagrunnlaget ligger som PDF-vedlegg i fakturae...
Les mer
02 feb
Vi arbeider for tiden med å utarbeide beredskapsplan, internkontrollsystem og kartlegging av ledningsnett / digitalisering. Vi har pr 01.01.2018 innført et nytt regnskapssystem med omlegging av regnskapsrutiner samt at vi i denne forbindelse foretar en full gjennomgang av kundedatabas...
Les mer
16 jan
Stemmedal Vasslag inviterer til informasjonsmøte, der planene for å skaffe Sandvika vatn fra Stemmedalen, vil bli presentert. Møtet vil bli holdt i løda til Odd Erling. Torsdag 18 Januar klokken 20:00.
Les mer
Side 3 av 3