Nyheter

15 sep
Omkobling av vatnet i Sandvika er utsatt. Det blir derfor ingen avstengning av vatnet mandag 17.september. Ny beskjed vil bli gitt så snart alt er klart.
Les mer
14 sep
Dette gjelder alle abonnentane som får sitt vatn frå Sandvikskaret Dersom alt går etter planen vil vatnet bli avstengt mandag 17. september kl 09.00 til kl 14.00 pga omkobling fra Skaret til sjøledning. Vi vil oppdatere heimesida dersom det skulle skje endringer i pla...
Les mer
06 sep
Dette gjelder alle som p.t. har vatn frå Sandvikskaret I løpet av veke 37; 10. til 14. september, regner vi med at Sandvika blir kobla til Stemmedal Vasslag sitt vatn frå Stemmedals-vatnet. Trykket ved kummen i Sandvika der sjøslangen blir kobla vil normalt være 7-8 bar statisk ved lite for...
Les mer
30 aug
Vennligst send oss din e-post adresse til stemmedal@tussa.com Vi trenger den for å effektivt kommunisere med våre abonnenter.
Les mer
02 jul
Vi reparerer idag en vasslekasje i Nedre Dragsund. Berørte abonnenter kan bli uten vatn fra lunch og nokre timer utover.
Les mer
22 jun
For lettere å kunne kommunisere ønsker vi at alle abonnenter sender e-post til vasslaget med sin kontakt-informasjon; e-postadresse for vanlig kommunikasjon (utsendelse av informasjon samt innkalling til årsmøter etc) og telefonnummer. I tillegg vil vi ha opplyst boligens bruksareal (BRA) iht NS 3...
Les mer
Side 2 av 3