Varsel om avstengning av vatn

Publisert på

Til alle abonnenter innom Leikong sentrum.

 

 

Vatnet vert avstengt i området fra krysset ved Leikong Handelslag til krysset i Feirelia onsdag 21. november 2018 fra kl 09.00 og utover dagen.

 

Abonnentane i Feirelia og innom krysset til Feirelia blir forsynt fra høgdebassenget, og det oppfordres innstendig til å spare på vatnet slik at det varer lengst mulig. Tapp opp reserve vatn i dag som eventuelt kan benyttes i morgen.

 

Når vatnet kjem tilbake kan det vere at det innheld luft, er misfarga og kan lukte litt uvant. Tapp vatn til det er reint og lukter normalt.

 

Ettersom arbeidet stenger kommune-vegen til Haugane, må alle kjøretøy i området som skal benyttes i løpet av dagen parkeres på anvist plass – gjerne dagen før - ta kontakt med Paul Maron Voldnes eller Asbjørn Vatne.